Glazenvuller — over maatbekers en grafieken

Overzicht

Glazenvuller is een educatieve webapplicatie voor groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Met behulp van glazenvuller kunnen leerlingen verschillende virtuele glazen vullen, zoals een recht longdrinkglas, een limonadeglas, een cocktailglas en een erlenmijerglas. Het vullen van een glas met water kunnen we beschrijven met twee grootheden: het volume van het water in het glas en de hoogte van het water in het glas. Daarnaast verstrijkt er ook nog tijd gedurende het vullen van een glas.

Glazenvuller stelt leerlingen in staat om de grootheden volume, hoogte en tijd én hun samenhang te onderzoeken en er over te redeneren. Om de samenhang te onderzoeken, maken leerlingen van een glas een maatbeker met behulp van het maatstreepjesvak. Het maatstreepjesvak is gevuld met verschillende oplopende maatstreepjes die de leerling naar het glas kan slepen om zo een maatbeker van het glas te maken. Het maatstreepjesvak is bij het starten van de glazenvuller onzichtbaar. Maak de maatstreepjes zichtbaar en onzichtbaar met behulp van de Knop om de maatstreepjes (on)zichtbaar te maken.

Eenmaal een maatbeker gemaakt, kan de leerling controleren of zijn of haar maatbeker klopt door de simulatie te starten (met behulp van de startknop De startknop om de simulatie te starten). De simulatie kan op elk gewenst moment onderbroken worden door middel van de pauseknop (De pauseknop om de simulatie te onderbreken). Een klik op de startknop zet de simulatie weer in beweging. Tijdens of nadat de simulatie is afgelopen, is het mogelijk de fles leeg te maken en de simulatie te herstarten (de leegmakenknop De leegmakenknop om de simulatie te herstarten).

Nadat de samenhang tussen de grootheden volume en hoogte is onderzocht, kunnen leerlingen proberen die samenhang onder woorden te brengen door middel van een grafiek. Klik op de grafiekknop (De grafiekknop toont of verbergt de grafiek) om de grafiek te tonen. In deze lege grafiek kan de leerling:

Een zelf getekende grafiek kan gecontroleerd worden door de simulatie een grafiek te laten tekenen. Activeer deze automatische grafiek door de knop Automatische grafiek).

Voor sommige leerlingen is het vreemd om de impliciet aanwezige grootheid tijd niet in beschouwing te nemen. Daarom kan naast de samenhang tussen het volume en de hoogte ook de samenhang tussen de verstreken tijd en de hoogte worden onderzocht. Activeer de grootheid tijd door de tijdknop ( De tijdknop om de grootheid tijd te activeren ). Niet alleen verschijnt er een seconden tellertje, ook de grafiek is nu een hoogte-tijd grafiek geworden.

De glazenvuller kan eenvoudig gereset worden door de pagina in de webbrowser te herladen (sneltoets F5).

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de maker van glazenmaker: Huub de Beer.