An image of Heer de Beer

Heer de Beer.org

Exploring the Computational Medium

Bibliografie

Huub de Beer

‘1401 – 1402 – 1403’. De schakel, nr. 191 (november 1961): 1–2
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
‘50 Jaar computers in Shell’, z.d. http://www.voeks.nl/Computers/.
‘Administratiecentrum’. 2 N, nr. 48 (mei 1970): 4–6
Personeelsblad Nationale Nederlanden.
Adriaanse, P. Op weg naar Delta Lloyd: ‘een boek over mensen’. Amsterdam: Delta Lloyd Verzekeringsgroep, 1994.
Alberts, G. ‘De rekenafdeling’. In Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarloozen, onder redactie van G. Alberts, F. van der Blij, en J. Nuis, 224–35. Amsterdam: CWI; CWI, 1987.
Alberts, G., en H. T. de Beer. ‘Interview met A.W. Dek, directeur van de Nillmij en commissaris van Electrologica, gehouden op 8 januari 2008’, 2008.
Alberts, Gerard. ‘De lichamelijkheid van het rekenen’. i & i 18, nr. 1 (2000): 42–47.
———. ‘Een halve eeuw computers in Nederland: 1. Een willekeurig getal’. Nieuwe Wiskrant 22, nr. 1 (oktober 2002): 6–8.
———. ‘Een halve eeuw computers in Nederland: 2. Het geluid van rekentuig’. Nieuwe Wiskrant 22, nr. 3 (maart 2003): 17–23.
———. Jaren van berekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskundebeoefening 1945 – 1960. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998.
‘ALGOL-COBOL-commissie’. Informatie, nr. 21 (juli 1962): 3–6.
Alkemade, Fons. ‘OD95. 1925–2000: van Delftsch Hoogescholfonds naar UFD’. Delft Integraal, nr. 5 (2000). http://www.delftintegraal.tudelft.nl/info/index7acb.html?hoofdstuk=Artikel&ArtID=1973.
‘ALTRA programmeertaal voor de PASCAL’. Philips Koerier, nr. 9 februari (1963): 9.
‘Aprilgrap van SinterklaasL countouren van de tambourijn’. De schakel, nr. 122 (april 1958): 16–17
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
‘Archief Nederlands Rekenmachine Genootschap (NRMG)’, z.d.
Archief ondergebracht in het CWI-archief.
Aretz, F. E. J. Kruseman. 33 jaar beoefening van de informatica. Technische Universiteit Eindhoven, 1995. http://alexandria.tue.nl/extra2/redes/aretz1995.pdf
afscheidscollege.
———. ‘Progress in ALGOL 60 implementation: two successive MC systems compared’, 2006. http://www.win.tue.nl/~hemerik/2R930/Materiaal/5_Netherlands/ALGOL60_implementation.pdf.
———. ‘The Dijkstra-Zonneveld ALGOL 60 compiler for the Electrologica X1’. CWI, 2003. http://ftp.cwi.nl/CWIreports/SEN/SEN-N0301.pdf
historical note SEN, 2.
Aronsohn, A. ‘Elektronische rekenmachine gebruikt voor civiel-technische doeleinden’. De Ingenieur, nr. 33 (Bouw- en waterbouwkunde 9) (1960): 91–100.
Auerbach, I. L. ‘IFIP – The Early Years: 1960 – 1971’. In A Quarter Century of IFIP. The IFIP Silver Summary. Proceedings of the 25th Anniversary Celebration of IFIP Munich, F.R.G., 27 march, 1985, onder redactie van H. Zemanek, 71–92. Amsterdam: North-Holland, 1986.
———. ‘Personal Recollections on The Origin of IFIP’. In A Quarter Century of IFIP. The IFIP Silver Summary. Proceedings of the 25th Anniversary Celebration of IFIP Munich, F.R.G., 27 march, 1985, onder redactie van H. Zemanek, 41–69. Amsterdam: North-Holland, 1986.
‘Automatisering’. Contact 20, nr. 1 (februari 1957): 3–4
Personeelsblad Vesta.
‘Automatisering van de administratie’. De Verzekeringsbode 78, nr. 46 (1959): 292.
‘Automatisering: toverwoord voor de 1845’. De schakel, nr. 182 (mei 1961): 3–4
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
Bakker, N. C. ‘Programmering voor de ARMAC, 3a; Interpretatief programma voor complexe getallen met drijvende komma’s’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1957. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9260A.pdf.
Ballegooyen, A. van. ‘Nieuwe elektronische rekenapparatuur bij Unilever n.v., Rotterdam’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 32, nr. 5 (1962): 271–75.
Bank, Amsterdamsche. ‘Het papier in de bank: beteugeld bankpapier’, onbekend (waarschijnlijk 1962 of 1963)
Verkregen uit het archief van ABN-AMRO.
Bank, Organisatie Afdeling Amsterdamsche. ‘UNIVAC (Universal Automatic Computer). Electronische machines voor administratieve doeleinden’, 1955
3 Maart 1955; Verkregen uit het archief van ABN-AMRO.
Bashe, C. J., W. Buchholz, G. V. Hawkins, J. J. Ingram, en N. Rochester. ‘The architecture of IBM’s early computers’. IBM Journal of Research and Development 25, nr. 5 (1981): 363–75.
Becqué, A. J. ‘Berekening van statisch onbepaalde konstrukties met behulp van een electronische rekenmachine’. Mededelingen NRMG 6, nr. 2 (1964): 4–8
Voordracht gehouden op 6 december 1963. Uit het NRMG archief.
Beer, H. T. de, en A. van den Boogaard. ‘Interview met H. Heijn gehouden op 1 februari 2008’, 2008.
Beer, HT de. ‘The history of the ALGOL effort’. Mathesis, Technische Universiteit Eindhoven, 2006. http://www.heerdebeer.org/ALGOL.
Beernink, G. J. ‘Optica en rekenmachines (Het gebruik van rekenmachines bij het ontwerpen van lenzenstelsels)’. Mededelingen NRMG 4, nr. 1 (1962): 3–5
Voordracht gehouden op 19 januari 1962. Uit het NRMG archief.
Berghuis, J. ‘De electronische rekeneenheid GAMMA’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 32–37. Amsterdam: NRG en MC, 1969
26 maart 1955.
Berkel, P. L. M. van. ‘Een beschouwing van enkele mogelijkheden tot automatisering van de Postchèque- en Girodienst’. De Ingenieur, nr. 10 (Electrotechniek 2) (maart 1959): 20–26.
Besseling, J. F. ‘Sterkte- en trillingsberekeningen voor de transsone windtunnel van het N.L.L. met behulp van elektronische rekenmachines’. De Ingenieur, nr. 42 (Luchtvaarttechniek 3) (1957): 17–23.
Blaauw, G. A. ‘De A.R.R.A.’ In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine I, 138–47. Amsterdam: NRG en MC, 1969
29 mei 1954.
———. ‘De Mark IV rekenmachine van Harvard university’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine I, 52–57. Amsterdam: NRG en MC, 1969
31 januari 1953.
Blaauw, Gerrit A. ‘Faith and the Art of Computer Maintenance. Reflections on the ARRA computers’. In C.S. Scholten dedicata: van oude machines en nieuwe rekenwijzen, onder redactie van W. H. J. Feijen en A. J. M. van Gasteren, 27–39. Schoonhoven: Academic Service, 1991.
Blachman, N. M. ‘The State of Digital Computer Technology in Europe’. Communications of the ACM 4, nr. 6 (juni 1961): 256–65.
Blanken, I. J. Een industriële wereldfederatie. Vol. 5. Geschiedenis van koninklijke Philips Electronics N.V. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002.
Bliek, J. A. 75 years of aerospace research in the Netherlands: a sketch of the National Aerospace Laboratory NLR 1919–1994. Amsterdam: NLR, 1994. http://www.nlrmuseum.nl/htm/contjb.htm.
Boelens, W. W. ‘Vacantieleergang 1956 “Automatisering” VII: Mechanisatie van de productie van radio- en televisie-ontvangers’. De Ingenieur, nr. 3 (Electrotechniek 1) (januari 1957): 1–6.
Boxma, IJ. ‘Enige aspecten der moderne rekenmachines’. De Ingenieur, nr. 3 (Technisch Wetenschappelijk Onderzoek 1) (1948): 9–10.
Breek, P. C. ‘De administratieve functie in het Philips concern’. In Omschakeling naar automatie, 0.0–4. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
‘Brief van S.G. Gill aan Heijn van 24 maart 1960 over de “Gill”-eenheid’, 1960
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
Brooker, R. A. ‘An attempt to simplify coding for the Manchester electronic computer’. British Journal of Applied Physics 6, nr. 9 (1955): 307–11. http://stacks.iop.org/0508-3443/6/307.
Bruijn, W. K. de. 15 facetten van administrative automatisering. Een samenvatting van praktijkervaringen bij het gebruik van computers voor de bestuurlijke informatieverwerking. Alphen aan den Rijn: N. Samsom, 1964.
———. ‘Computers in de Benelux’. Informatie, nr. 30 (januari 1964): 2–3.
———. ‘De ontwikkeling van het computergebruik in Nederland en de gevolgen daarvan voor de opleiding van personeel’. Informatie 10, nr. 6 (1968): 201–3.
———. ‘Praktijkervaringen met administratieve automatisering’. Informatie, nr. 20 (juni 1962): 18–20.
———. ‘Praktijkervaringen met administratieve automatisering II’. Informatie, nr. 24 (januari 1963): 16–19.
———. ‘Praktijkervaringen met administratieve automatisering III’. Informatie, nr. 25 (1963): 14–18.
Bruijn, W. K. de, A. B. Frielink, en B. Scheepmaker. Ontwikkeling computermarkt. Administratieve automatisering in de EEG. Stand en ontwikkeling van de toepassing van elektronische informatieverwerkende apparatuur in de EEG in vergelijking met de V.S. Amsterdam: SSAA, 1963.
‘Bruikbaarheid van drie getal-representatie-systemen in een binair parallel-rekenorgaan met logische optelling’, 1956
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
Bruyn, H. de. ‘Enige aspecten der moderne rekenmachines’. De Ingenieur, nr. 51 (Technisch Wetenschappelijk Onderzoek 8) (december 1947): 57–60.
Buhrman, J. ‘De Shorts Analog Computor van het Nationaal Luchtvaartlaboratorium’. De Ingenieur, nr. 21 (Luchtvaarttechniek 2) (1956): 16–19.
Buis, C. ‘Mechanisatie van de technische voorcalculatie als basis voor automatie’. In Omschakeling naar automatie, 5.0–8. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Bunschoten, H. W., en F. G. D. Meijer. ‘Automatisering in een textielverdelingsbedrijf’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 30, nr. 9 (1960): 465–68.
Burgerhout, Th.J. ‘De ZEBRA. Deel II: motivering van de keuze’. Nationaal luchtvaartlaboratorium, februari 1956.
———. ‘Enige beschouwingen over de elektronische rekenmachine “ZEBRA” van het Nationaal Luchtvaartlaboratorium’. De Ingenieur (Luchtvaarttechniek) 71, nr. 23 (juni 1959): 37–43.
Campbell-Kelly, Martin, en William Aspray. Computer. A history of the information machine. 2e druk. Westview Press, 2004.
‘COBOL – 1961’. Informatie, nr. 16 (november 1961): 9–10.
Cohen, I. Bernard. ‘Howard Aiken and the Beginnings of Computer Science’. CWI Quarterly 3, nr. 4 (december 1990): 303–24.
‘Commissie ALGOL-COBOL’. Informatie, nr. 13 (april 1961): 5.
‘Contouren van de Gamma Tambour’. De schakel, nr. 117 (oktober 1957): 31–33
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
‘Cursus programmeurs’. Informatie, nr. 6 (april 1960): 4.
Dael, R. L. H. van. “Iets met computers”. Over de beroepsvorming van de informaticus’. Phdthesis, Katholieke Universiteit Nijmegen, 2001. http://webdoc.ubn.kun.nl/mono/d/dael_r_van/ietsmeco.pdf.
Dannenburg, H. J. ‘De berekening van eigenwaarden en -vectoren van matrices op de FERTA’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 90–97. Amsterdam: NRG en MC, 1969
24 november 1956.
‘De Analogue Computor van het Nationaal Luchtvaartlaboratorium’. De Ingenieur, nr. 20 (Luchtvaarttechniek 3) (1955): 31–32.
‘De ARRA’. De Ingenieur, nr. 27 (Algemeen 27) (1952): 300–301.
‘De automatisering in een nieuw jasje’. De schakel, nr. 124 (juni 1958): 28–29
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
‘De doopceel van een Tambour’. De schakel, nr. 117 (oktober 1957): 4–6
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
‘De eerste “machinale” polis’. Contact 17, nr. 4 (augustus 1954): 4, 6
Personeelsblad Vesta.
‘De elektronische rekenautomaat X1’. Den Haag: Electrologica, z.d. http://kmt.hku.nl/~hans/pdf_files/elx1-a.pdf.
‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Indienststelling van PTERA’. PTT-bedrijfsbanden, nr. 10 (oktober 1953): 295–97.
Dekker, T. J. ‘Programmering voor de ARMAC, 6; Matrix complex RAM’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1959. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9257A.pdf.
Dekker, T. J., E. W. Dijkstra, en A. van Wijngaarden. ‘Cursus programmeren voor automatische rekenmachines’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1957. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/MCReps/CR1957-009.PDF.
Dekkers, A. J., en A. J. W. Duijvestijn. ‘Het oplossen van een legpuzzel met de PASCAL’. Philips Technisch Tijdschrift, nr. 4/5 (1962): 151–57.
Dijkstra, E. W. ‘A Method to Investigate Primality’. Mathematical Tables and Other Aids to Computation 11, nr. 59 (juli 1957): 195–96.
———. ‘A programmer’s early memories’. In A History of Computing in the Twentieth Century: a Collection of Essays, onder redactie van N. Metropolis, J. Howlett, en G. Rota, 563–73. New York: Academic Press, 1980. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd05xx/EWD568.PDF
EWD568.
———. ‘Arithmetische methodes, ten dienste van de programmering’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine I, 58–64. Amsterdam: NRG en MC, 1969
28 februari 1953.
———. ‘Communication with an automatic computer’. Phdthesis, Universiteit van Amsterdam, 1959.
———. ‘Controle op binaal-decimale conversie’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine I, 111–19. Amsterdam: NRG en MC, 1969
30 januari 1954.
———. ‘Cursus programmeren in Algol 60’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1960. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9254A.pdf.
———. “Drijvende komma” rekentechniek (ARRA subroutines RD1 en RD2)’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1954. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9273A.pdf.
———. ‘Een ALGOL-vertaler voor de X1’. Mededelingen NRMG 2, nr. 3 (1960): 16–30
Voordracht gehouden op 25 november 1960. Uit het NRMG archief.
———. ‘Enige ordeningsproblemen’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 107–14. Amsterdam: NRG en MC, 1969
23 februari 1957.
———. ‘From my life’, 1993. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd11xx/EWD1166.PDF
EWD1166.
———. ‘Functionele beschrijving van de ARRA’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1953. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9277A.pdf.
———. ‘Handboek voor de programmeur (FERTA) I’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1955. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9272A.pdf.
———. ‘Handboek voor de programmeur (FERTA) II’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1955. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9269A.pdf.
———. ‘Het communicatieprogramma van de ARMAC’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 67–74. Amsterdam: NRG en MC, 1969
30 juni 1956.
———. ‘Het communicatieprogramma van de ARRA’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1955. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9268A.pdf.
———. ‘Het standaard typprogramma van ARMAC’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1956. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9265A.pdf.
———. ‘In- en uitvoer van de ARRA’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1954. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9275A.pdf.
———. ‘Korte beschrijving van de opdrachtencode etc. voor de ARMAC’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1956. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9266A.pdf.
———. ‘Kortste bomen uit een graph’, 1960
Voordracht in de serie ‘actualiteiten’ gehouden op zaterdag 30 januari 1960. Uit het NRMG archief.
———. ‘Multi-lengte programmering’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 160–65. Amsterdam: NRG en MC, 1969
29 juni 1957.
———. ‘My recollections of operating system design’, 2000. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd13xx/EWD1303.PDF
EWD1303.
———. ‘Operating Experience with ALGOL 60’. The Computer Journal, nr. 5 (1962): 125–27
MR-47 r.
———. ‘Over de beperkte omvang van ons rekentuig’. In NRMG 1959-1964: voordrachten gehouden op 03.04.1964, 55–71. Amsterdam: NRMG, 1964
uitgave t.g.v. het eerste lustrum van het Nederlands Rekenmachine Genootschap.
———. ‘Programmering voor de ARMAC, 1; Algemeen’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1956. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/MCReps/MR25.PDF.
———. ‘Programmering voor de ARMAC, 1a; Algemeen’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1957. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/MCReps/MR25a.PDF.
———. ‘Programmering voor de ARMAC, 2; De inhoud der geblokkeerde kanalen’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1956. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/MCReps/MR26.PDF.
———. ‘Programmering voor de ARMAC, 3; Interpretatief programma voor drijvende komma berekening’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1956. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/MCReps/MR27.PDF.
———. ‘Programmering voor de ARMAC, 5; Interpretatief programma voor breuken van dubbele lengte’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1957. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/MCReps/MR29.PDF.
———. ‘Verslag van de voordracht door Dr E.W. Dijkstra, gehouden op 11 december 1959. De faciliteit tot interruptie in de X1’. Mededelingen van het Rekenmachinegenootschap 2, nr. 1 (februari 1960): 3–8.
———. ‘What led to “Notes on Structured Programming”, 2001. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd13xx/EWD1308.PDF
EWD1308.
Dijkstra, E. W., en A. van Wijngaarden. ‘Programmeren voor automatische rekenmachines. Cursus 1955/56’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1956.
Dijsktra, E. W. ‘The structure of the “THE”-multiprogramming system’. Communications of the ACM 11, nr. 5 (1968): 341–46. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd01xx/EWD196.PDF.
Doedens, L. ‘TeRUGgerekend. Een proeve van de geschiedenis van het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen van 1959 tot 1995’, 1996. http://www.rug.nl/cit/organisatie/rc/geschiedenis/lammertd.doc.
Donselaar, P. J. van. ‘De ontwikkeling van elektronische rekenmachines in Nederland (Een historisch overzicht van Nederlandse computers)’. Amsterdam: Stichting Het Nederlands Studiecentrum voor Administratieve Automatisering en Bestuurlijke Informatieverwerking, juli 1967.
Doorn, T. van. ‘De eerste heette schildpad’. De Ingenieur, nr. 1 (2000): 40–41. http://www.deingenieur.nl/artikelDetail.lasso?ID=5629&-session=NTses:5C23B14EC125EBF653E2C5308966A8DF.
Duijvestijn, A. J. W. ‘Electronic computation of squared rectangles’. Philips Research Reports, 1961, 523–613.
———. ‘Facetten van het wetenschappelijk rekenen’. In Omschakeling naar automatie, 14.0–2. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
ECMA. ‘History of Ecma’, 2008. http://www.ecma-international.org/memento/history.org
website.
‘Een geheugen als een ijzeren pot’. De schakel, nr. 125 (juli 1958): 17–18
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
‘Een idee?’ De schakel, nr. 122 (april 1958): 6–7
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
‘Een maand van vernieuwingen’. De schakel, nr. 125 (juli 1958): 3–6
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
‘Een mijlpaal in onze administratie’. Contact 23, nr. 5 (november 1960): 2–6
Personeelsblad Vesta.
‘Eerste Nederlandsche neemt een X-1 in gebruik’. Informatie, nr. 6 (april 1960): 12–13.
Eijbergen, J. van. ‘Carel Scholten als “Fabrikant”. In C.S. Scholten dedicata: van oude machines en nieuwe rekenwijzen, onder redactie van W. H. J. Feijen en A. J. M. van Gasteren, 49–55. Schoonhoven: Academic Service, 1991.
Electrologica. ‘Korte algemene beschrijving van de X-1’, 1957
CWI archief M3c.
‘Electrologica ELX-series. General Description’. Rijswijk: Electrologica, z.d. http://kmt.hku.nl/~hans/pdf_files/electrologica-engl.pdf.
Electrologica, N. V. Electrologica EL elektronische informatieverwerkende systemen ELX2, ELX3, ELX4, ELX5. ’s-Gravenhage: N.V. Electrologica, 1965
Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de Stichting Mathematisch Centrum, 1946–1980, inv.nr. 52.
———. Electrologica EL elektronische informatieverwerkende systemen ELX3, ELX5. ’s-Gravenhage: N.V. Electrologica, 1965
Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de Stichting Mathematisch Centrum, 1946–1980, inv.nr. 52.
———. ‘Korte algemene beschrijving van de elektronische rekenmachine X1 (EL-3)’. ’s-Gravenhage: N.V. Electrologica, 1958
Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de Stichting Mathematisch Centrum, 1946–1980, inv.nr. 51.
———. Programmering EL X8. Den Haag: Electrologica, 1966.
———. X 1 STANDAARDDPROGRAMMA voor klassen 6 en 7 (EL 5). ’s-Gravenhage: N.V. Electrologica, 1959
Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de Stichting Mathematisch Centrum, 1946–1980, inv.nr. 51.
‘Elektronenmachine officieel in werking gesteld’. De schakel, nr. 128 (november 1958): 4–7
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
Ende, J. van den. Knopen, kaarten en chips: de geschiedenis van de automatisering bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voorburg: CBS, 1991.
———. ‘Mechanisering en automatisering bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groeiende vraag naar gegevensverwerkende apparatuur’. In Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 9:236–60. Amsterdam: NEHA; NEHA, 1992.
Ende, J. van den, E. van Oost, J. Schot, en O. de Wit. ‘Innovation Junctions. Office Technologies in the Netherlands, 1880–1980’. Technology and Culture 43 (2002): 50–72.
Ende, Jan van den. ‘A History of Real-Time Industrial Process Control in the Dutch Steel-Making Industry’. Real-TIme Systems 8 (1995): 215–26.
———. ‘Computers and Industrial Organization: Early Sources of “Just in Time” Production in the Dutch Steel Industry’. IEEE Annals of the History of Computing 17, nr. 2 (1995): 22–32.
———. ‘Tidal Calculations in The Netherlands, 1920–1960’. CWI Quarterly 3, nr. 4 (december 1990): 285–302.
Ende, Jan van den, en Frida de Jong. ‘Rekenen aan waterstromen; getijdenonderzoek in Nederland, 1920–1950’. In Jaarboek van de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 6:191–209. Utrecht: Stichting voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek; Fischer, 1989.
Engelfriet, J. ‘Automatiseren en verzekering’. Economisch-statistische berichten 42, nr. 2103 (1957): 839–41.
———. ‘Automatiseren en verzekering’. De Verzekeringsbode 76, nr. 40 (1957): 266–68
Voordracht van Prof. Dr. J. Engelfriet, gehouden op de Verzekeringsdag van 28 september 1957 te Scheveningen (Deel I).
———. ‘Automatiseren en verzekering’. De Verzekeringsbode 76, nr. 41 (1957): 273–75
Voordracht van Prof. Dr. J. Engelfriet, gehouden op de Verzekeringsdag van 28 september 1957 te Scheveningen (Deel II).
———. ‘Automatiseren en verzekering’. De Verzekeringsbode 76, nr. 42 (1957): 277–78
Voordracht van Prof. Dr. J. Engelfriet, gehouden op de Verzekeringsdag van 28 september 1957 te Scheveningen (Deel III).
———. ‘De sociale gevolgen van de automatisering’. Elseviers weekblad, nr. Zaterdag 3 november (1956).
———. ‘Levensverzekering voor nieuwe techniek’. Elseviers weekblad, nr. Zaterdag 27 oktober (1956).
———. ‘Levensverzekeringsbedrijf automatiseert. Eerst: analyse der administratie’. Elseviers weekblad, nr. Zaterdag 20 oktober (1956).
‘Enkele gegevens met betrekking tot geplaatste en bestelde machines’. Informatie, nr. 2 (mei 1959): 7–8.
‘Enkele gegevens met betrekking tot geplaatste en bestelde machines’. Informatie, nr. 3 (juli 1959): 11.
‘Enkele gegevens met betrekking tot geplaatste en bestelde machines’. Informatie, nr. 5 (december 1959): 8–9.
‘Enkele gegevens met betrekking tot geplaatste en bestelde machines’. Informatie, nr. 8 (juli 1960): 16.
Eskens, Erno. ‘Transcriptie interview met Lidy Zweers - de Ronde afgenomen door Erno Eskens’, jaar onbekend. http://www.xs4all.nl/~onnoz/miracle/index.html.
———. ‘Transcriptie interview met Lidy Zweers - de Ronde afgenomen door Erno Eskens’, jaar onbekend. http://www.xs4all.nl/~onnoz/miracle/extra/texts/transcriptie interview Lidy.txt
transcriptie gemaakt door Wessel Zweers.
Ester, L., en A. H. A. Wagemans. ‘Metingen betreffende de storingsgevoeligheid van de elektronische rekenmachine “PASCAL”, 1960
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
Euwe, M. ‘Automatisering van een verzekeringsbedrijf’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 30, nr. 5 (1960): 233–34.
‘Feestelijke maaltijd op woensdag 29 maart 1961 in Kasteel Maurick te Vucht. Deze maaltijd wordt aangeboden door het natuurkundig laboratorium aan allen die op enigerlei wijze nauw betrokken zijn geweest bij de bouw van de rekenmachines PASCAL en STEVIN’, 1961
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
Feijen, W. H. J., en A. J. M. van Gasteren, red. C.S. Scholten dedicata: van oude machines en nieuwe rekenwijzen. Schoonhoven: Academic Service, 1991.
Fleurbaaij, P. F. ‘Software’. Informatie, nr. 36 (juli 1964): 2–7.
Folkers, J. S. ‘Problemen bij het samenstellen van lesroosters met een rekenautomaat’. Mededelingen NRMG 5, nr. 3 (1963): 6–10
Voordracht gehouden op 22 maart 1963. Uit het NRMG archief.
Frana, P. L., red. ‘An interview with Edsger W. Dijkstra conducted by Philip L. Frana on August 2, 2001 Austing, TX’. Charles Babbage Institute, 2001. http://www.cbi.umn.edu/oh/pdf.phtml?id=296
OH 330.
Freudenthal, H. ‘Wat kunnen rekenmachines doen?’ De Ingenieur, nr. 5 (Werktuig- en scheepsbouw 3) (1951): 19–22.
Frielink, A. B. ‘Enkele aspecten van de automatisering der bestuurlijke informatieverwerking’. In NRMG 1959-1964: voordrachten gehouden op 03.04.1964, 24–34. Amsterdam: NRMG, 1964
uitgave t.g.v. het eerste lustrum van het Nederlands Rekenmachine Genootschap.
Gales, B. P. A. Werken aan zekerheid: een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis. ’s-Gravenhage: AEGON Verzekeringen, 1986.
Gerwen, J. L. J. M. van, en N. H. W. Verbeek. Voorzorg & de vruchten: het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995. Amsterdam, 1995.
Gooyer, C. F. de. ‘Bezettingsplanning en voorraadbeheersing met behulp van elektronische informatieverwerkende apparatuur’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 32, nr. 3 (1962): 117–21.
Gribnau, J. L. M. ‘Ervaringen van de Staatsmijnen bij de invoering van een grote computer met multiprogrammering (Univac III)’. In Automatisering en overheid. Computertoepassingen in de Rijksdienst, bij PTT, Spoorwegen en Staatsmijnen, onder redactie van H. Reinoud, G. J. Hennephof, F. J. E. Hogewind, en J. M. van Oorschot, 270–82. Utrecht, 1966.
Grijseels, R. A., en C. S. Scholten. ‘Enkele aspecten uit de SATCO-rekenmachine’. Mededelingen NRMG 2, nr. 3 (1960): 3–15
Voordracht gehouden op 18 juni 1960. Uit het NRMG archief.
Haringx, J. A. ‘Vacantieleergang 1956 “Automatisering” VI: Enkele essentiële elementen bij ver doorgevoerde automatisering’. De Ingenieur, nr. 50 (Electrotechniek 13) (december 1956): 126–31.
Hartree, D. R. ‘Lectures on modern calculating machines’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1947.
‘Heemaf rekent thans ook elektronisch’. Heemafpost, december 1960, 12–16.
Heide, C. van der. ‘Mechanisatie van een materiaalplanning’. In Omschakeling naar automatie, 6.0–9. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Heijn, H. J. ‘Jaarverslag over 1963 van de groep “Digitale Technieken”, 1964
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
———. ‘Jaarverslag over 1964 van de groep “Digitale Technieken”, 1965
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
———. ‘Nadere bespreking van enige details van de Pascal. De opteller’, 1960
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
———. ‘Ontwerp van een invoerprogramma voor een electronische rekenmachine’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 11–18. Amsterdam: NRG en MC, 1969
27 november 1954.
———. ‘Philips’ Experimentele Tweetallige Electronische Rekenmachine’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 82–89. Amsterdam: NRG en MC, 1969
27 oktober 1956.
———. ‘Representations of switching functions and their application to computers’. Philips Research Reports, 1960, 305–41.
Heijn, H. J., en J. C. Selman. ‘Algemene beschrijving van de PASCAL’, 1959
Uit het NRMG archief.
———. ‘The Philps Computer PASCAL’. IRE Transactions on Electronic Computers, 1961, 175–83.
Herschberg, I. S. ‘In plaats van een afscheidstoespraak’. In Vooruitgang, bit voor bit, onder redactie van C. Pronk en W. J. Toetenel, 83–86. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1988.
‘Het begin van het Rekencentrum’, 2005. http://www.rug.nl/cit/organisatie/rc/geschiedenis/beginrc.
‘Het lees- en ponsaggregaat’. Den Haag: Electrologica, z.d. http://kmt.hku.nl/~hans/pdf_files/elx1-b.pdf.
‘Het Mathematisch Centrum. Doelstelling en organisatie’. De Ingenieur, nr. 10 (Algemeen 10) (1947): 102–3.
‘Het studiecentrum in het buitenland’. Informatie 10, nr. 6 (1968): 196–97.
‘Het voortschrijden der techniek: Vesta koopt modernste kantoormachine’. Contact 22, nr. 2 (april 1959): 2–4
Personeelsblad Vesta.
‘Highlights uit de jaarverslagen’. Informatie 10, nr. 6 (1968): 187–89.
Hoffmann, W., red. Digitale Informations wandler. Probleme der Informationsverarbeitung in ausgewählten Beiträgen. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1962.
Hort, E. ‘Die Lochkartengeräte zur X 1’. Elektronische Datenverarbeitung 1, nr. 5 (1959): 44–49.
———. ‘Weitere Anschlußgeräte zur X 1: Schnelldrucker- und Magnetband-Systeme’. Elektronische Datenverarbeitung 1, nr. 8 (1959): 12–14.
‘iets over de geschiedenis van rekenmachines’, onbekend
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
Information processing: proceedings of the International conference on information processing, Unesco, Paris 15-20 June 1959. UNESCO, 1959.
‘Ingebruikneming computor bij de Vesta’. De Verzekeringsbode 79, nr. 44 (1960): 246–47.
‘Interview met W.L. van der Poel gehouden op 17 juli 2007 door G. Alberts en H.T. de’, 2007.
‘IV. Korte referaten over praktische toepassingen’. De Ingenieur, nr. Algemeen 10 (1965): 139–44
Artikel in de serie ‘De computer in het arbeidsveld van de ingenieur.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1946.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1947.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1948.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1949.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1950.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1951.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1952.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1953.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1954.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1955.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1956.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1957.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1958.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1959.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1960.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1961.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1962.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1963.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1964.
‘Jaarverslag Mathematisch Centrum’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1965.
‘Jaarverslag PTT 1953’. ’s-Gravenhage: Hoofdbestuur der Postrerijen, telegrafie en telefonie, 1954.
‘Jaarverslag PTT 1954’. ’s-Gravenhage: Hoofdbestuur der Postrerijen, telegrafie en telefonie, 1955.
‘Jaarverslag PTT 1955’. ’s-Gravenhage: Hoofdbestuur der Postrerijen, telegrafie en telefonie, 1956.
‘Jaarverslag PTT 1957’. ’s-Gravenhage: Hoofdbestuur der Postrerijen, telegrafie en telefonie, 1958.
‘Jaarverslag PTT 1958’. ’s-Gravenhage: Hoofdbestuur der Postrerijen, telegrafie en telefonie, 1959.
Jager, P. de. ‘Het rekencentrum’. In Omschakeling naar automatie, 3.0–7. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Kaptein, E. ‘Electronische berekeningen met behulp van de ARMAC’. Econometrisch Instituut (Nederlandsche Economische Hoogeschool), 1957.
‘Karakteristieken van de productieregeling en de gegevensverwerking bij een walserij’. Informatie, nr. 39 (december 1964): 6–11.
Keijzer, R. ‘Rekenmachine in gebruik bij fokker’. De Automatisering Gids, 1984, 5
serie artikelen: Van telraam tot computer.
Kellenbach, F. M. ‘Mechanisering en automatisering’. In Een eeuw statistieken: historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw, onder redactie van B. Erwich en J. G. S. J. van Maarseveen, 71–104, 1999. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/geschiedenis/overzicht/1999-eeneeuwstatistieken-pub.htm.
Klinkhamer, J. F. ‘Computerbespreking. Welke representatie van negatieve getallen verdient de voorkeur in geheugen en rekenorgaan? Hoeveel plezier heeft men van overflowbits in de accumulator?’, 1954
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
‘K.L.M. neemt een I.B.M. 705 in gebruik’. Informatie, nr. 5 (december 1959): 6–7.
Klunder, J. ‘Het automatische programmeersysteem “ALTRA”. Mededelingen NRMG 4, nr. 4 (1962): 10–13
Voordracht gehouden op 29 mei 1962. Uit het NRMG archief.
———. “Klapperen” van tape’, 1960
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
Koffeman, K. L. ‘Het programmeren’. In Omschakeling naar automatie, 13.0–4. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Koolen, D. A. A. ‘Vacantieleergang 1956 “Automatisering” VIII: Electrische besturing van gereedschapswerktuigen’. De Ingenieur, nr. 5 (Electrotechniek 2) (februari 1957): 7–15.
Korving, Rob. ‘Korte-golfzenders. Honderd jaar onderzoek aan telegraaf, telefoon en radio’. Delft Integraal, nr. 6 (2000). http://www.delftintegraal.tudelft.nl/info/index02e6.html?hoofdstuk=Artikel&ArtID=2045.
Kosten, L. ‘De ZEBRA-rekenautomaat van de Technische Hogeschool is in gebruik genomen’. T.H. mededelingen 6, nr. 2 (december 1958): 38–44.
———. ‘Electronische rekenmachines’. Het P T T-bedrijf 3, nr. 1 (mei 1950): 1–16.
———. ‘IV. Beschrijving van een machine voor kunstmatig verkeer op electronische basis’. De Ingenieur, nr. 44 (Electrotechniek 7) (1951): 62–66.
———. Mens en automaat. Delft: Uitgeverij Waltman, 1956
inaugurele rede.
———. ‘Octrooi No. 75090: tweewaardig electronisch lootorgaan’. Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1955. http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=GB742305&F=0&QPN=GB742305
ingediend 18 december 1950, openbaar gemaakt op 16 november 1953, uitgegeven 15 juni 1954.
———. ‘Over blokkeerings- en wachtproblemen’. Phdthesis, Technische Hogeschool Delft, 1942.
———. ‘PTERA I. Wordingsgeschiedenis van PTERA; doel en mogelijkheden’. Het P T T-bedrijf 5, nr. 4 (december 1953): 116–23.
———. ‘PTERA IV. “A 7”. Het P T T-bedrijf 5, nr. 4 (december 1953): 148–63.
———. ‘Simulatie van verkeersproblemen’. Mededelingen NRMG 6, nr. 1 (1964): 4–8
Voordracht gehouden op 20 september 1963. Uit het NRMG archief.
———. ‘Twee decennia rekenautomaten’. Informatie, nr. 27 (juli 1963): 27–28.
———. ‘Vacantieleergang 1956 “Automatisering” IV: Organisatie van administratieve problemen en toepassingen op geldverkeer’. De Ingenieur, nr. 46 (Electrotechniek 12) (november 1956): 113–17.
———. ‘Voorschriften voor het gebruik van Zebra’, jaar onbekend
CWI archief M3c.
———. ‘Wat is automatisering?’ Economisch-statistische berichten 42, nr. 2103 (1957): 831.
Kosten, L., R. M. M. Oberman, en H. Reinoud. ‘Enige aspecten van de elektronische verwerking van administratieve gegevens’. De Accountant 63, nr. 1 (z.d.): 5–49
Praeadvies Accountantsdag 29 September 1956.
Kraak, J. ‘Een dag te midden van computerpioniers’. Pictrogram, nr. 2 (2000). http://www.rug.nl/cit/organisatie/pictogram/archief/2000-5-2/pioniers.htm.
———. ‘Pioniers van de ZEBRA’. Pictrogram, nr. 1 (2001). http://www.rug.nl/cit/organisatie/pictogram/archief/2001-01/computerpioniers.htm.
Kranakis, Eda. ‘Early Computers in The Netherlands’. CWI Quarterly 1, nr. 4 (december 1988): 61–84.
Kruyff, H. A. A. de. ‘De betekenis van automatische informatieverwerking voor de onderneming’. In Omschakeling naar automatie, 1.0–3. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Kuijper, C. E. M. de. ‘VII. Toepassing van de digitale rekenmachine bij het transformatorontwerp’. De Ingenieur, nr. 41 (Elektrotechniek 10) (1960): 115–19.
Loopstra, B. J. ‘De ARMAC (Automatische Rekenmachine Mathematisch Centrum)’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 54–66. Amsterdam: NRG en MC, 1969
26 mei 1956.
———. ‘Input and output in the X-1 system’. In Information processing: proceedings of the International conference on information processing, Unesco, Paris 15-20 June 1959, 342–44, 1959.
———. ‘The X-1 Computer’. The Computer Journal 2, nr. 1 (1959): 39–43.
Loopstra, B. J., en C. S. Scholten. ‘Constructie van automatische rekenmachines. Cursus 1955/56’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1956.
———. ‘Cursus constructie X1, 1’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1957.
———. ‘Cursus constructie X1, 2’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1957.
Lunbeck, R. J. ‘De eerste computer bij Shell in Nederland’, 2007. http://www.voeks.nl/Computers/CiS08.htm
Deel acht van: 50 Jaar computers in Shell.
———. ‘Programming manual for “MIRACLE” (a Ferranti mark I* computer)’. Amsterdam: Koninklijke/Shell – laboratorium, onbekend jaar.
———. ‘Subroutines Library and Input Organisation for MIRACLE’. Amsterdam: Koninklijke/Shell – laboratorium, onbekend jaar
2 delen.
Makkink, H. ‘ALGOL 60, programmeren zonder beeldscherm’. Delft Integraal, nr. 4 (2005): 34–37. http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=e08485e0-301f-4932-ad69-b6dc7b575751&lang=nl&binary=/doc/DI05-4-11OD95.pdf.
Meerendonk, H. W. van den, en J. H. Schouten. ‘De snijverliezen bij fabricage van golfkarton’. Philips Technisch Tijdschrift, nr. 4/5 (1962): 121–29.
Meertens, L. G. L.Th. ‘Kunstmatige Intelligentie. Een programma voor het optimaal oplossen van een klasse van problemen’. Mededelingen NRMG 4, nr. 5 (1962): 6–13
Voordracht gehouden op 19 oktober 1962. Uit het NRMG archief.
Meeuwis, A. ‘Aanpak van automatie in de administratie’. In Omschakeling naar automatie, 2.0–12. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Mil, A. van. ‘Electronische loonadministratie als dienstverlening aan het bedrijfsleven’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 32, nr. 10 (1962): 550–53.
‘Moderne Atlas’. Contact 23, nr. 5 (november 1960): 7
Personeelsblad Vesta.
Mol, E. ‘Machinale herkenning van spraak’. Mededelingen NRMG 5, nr. 1 (1963): 11–14
Voordracht gehouden op 23 november 1962. Uit het NRMG archief.
Monhemius, W., en A. R. W. Muyen. ‘Simulatie op computers om wachttijd- en voorraadproblemen op te lossen’. In Omschakeling naar automatie, 9.0–6. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Muhring, W. J. ‘Ontwikkeling van de automatisering bij de Rijksadministratie’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 28, nr. 9 (1958): 357–59.
Mulder, J. F., en J. M. van Oorschot. Grondslagen van de administratieve automatisering. Arnhem: Vuga-boekerij, 1959.
Muller, A. L. Statius. ‘Gemeenschappelijk gebruik van de computer I’. In Levensverzekering en autoamtisering. Overdruk van een serie artikelen, verschenen in De Verzekeringsbode officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen, 23–25. Utrecht, 1963.
‘Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie Verkeer en Waterstaat (NL-HANA), Staatsbedrijf der PTT 1955–1988, inventarisnummer 4103’, z.d.
‘Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie Verkeer en Waterstaat (NL-HANA), Staatsbedrijf der PTT 1955–1988, inventarisnummer 9994’, z.d.
Nationaal Luchtvaartlaboratorium, stichting. ‘Verslag over het jaar 1957’, 1958. http://www.nlrmuseum.nl/pdf/jaarverslagen/1957.pdf.
Nielen, G. ‘PASCAL en STEVIN’. In Omschakeling naar automatie, 12.0–10. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Nielen, G. C. ‘III. De computer als hulpmiddel bij het ontwerp, de research, de procesbesturing, het bedrijfsbeheer, de besluitvorming en vele andere mogelijkheden’. De Ingenieur, nr. Algemeen 8 (1965): 109–15
Artikel in de serie ‘De computer in het arbeidsveld van de ingenieur’.
———. ‘Vacantieleergang 1956 “Automatisering” V: Electronische reken- en boekhoudmachines’. De Ingenieur, nr. 50 (Electrotechniek 13) (december 1956): 123–25.
Nielen, G. C. J. F. ‘Het UNIVAC systeem’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 28–31. Amsterdam: NRG en MC, 1969
26 februari 1955.
Nieuwe Giessen, D. van de. Onderzoek en ontwikkeling bij KPN. Een geschiedenis van de eerste honderd jaar. Leidschendam: KPN Research, 1996.
Nijenhuis, W. ‘De “PASCAL”, een zeer snelle digitale elektronische rekenmachine voor Philips’ rekencentrum’. Philips Technisch Tijdschrift 23, nr. 1 (1961): 1–32.
———. ‘Rekengeluiden van de PASCAL’. Philips Technisch Tijdschrift, nr. 4/5 (1962): 157–64.
Nouwen, P. ‘Het mirakel van Amsterdam’. Shell Venster, mei 2003, 19–23.
Oberman, R. M. M. ‘II. Wat is een computer, welke soorten bestaan er; wat kan de computer en wat niet; wat zijn de te verwachten ontwikkelingen’. De Ingenieur, nr. Algemeen 7 (1965): 91–101
Artikel in de serie ‘De computer in het arbeidsveld van de ingenieur’.
———. ‘Vacantieleergang 1956 “Automatisering” III: Automatisering van administraties’. De Ingenieur, nr. 43 (Electrotechniek 11) (oktober 1956): 103–9.
‘Onze Gamma Tambour’. De schakel, nr. 115 (juli 1957): 3–5
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
Oorschot, J. M. van. ‘Kritische computerkeuze’. Informatie, nr. 36 (juli 1964): 8–11.
———. ‘Ponskaart of magnetische band?’ Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 33, nr. 6 (1963): 318–23.
Oost, E. C. J. van. ‘Nieuwe functies, nieuwe verschillen. Genderprocessen in de constructie van de nieuwe automatiseringsfuncties 1955–1970’. Phdthesis, Universiteit Twente; Eburon, 1994.
Oost, E. van, G. Alberts, J. van den Ende, en H. W. Lintsen, red. De opkomst van de informatietechnologie in Nederland. Den Haag: Ten Hagen Stam, 1998.
‘Opheffing van de Holland branch of the British Computer Society’. Informatie, nr. 20 (juni 1962): 11.
‘Oprichting Nederlands Rekenmachine Genootschap’. Informatie, nr. 3 (juli 1959): 5.
‘Oprichting van de Vereniging “Genootschap Studiecentrum voor Administratieve Automatisering”. Informatie, nr. 6 (april 1960): 3.
Ord-Smith, R. J. ‘Memories of forty years with Computers’. In Vooruitgang, bit voor bit, onder redactie van C. Pronk en W. J. Toetenel, 30–34. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1988.
———. ‘The STANTEC-ZEBRA Simple Code and its Interpretation’. In Annual Review in Automatic Programming, onder redactie van R. Goodman, 1:146–68. Londen, 1960.
‘Oud Archief AEGON’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 165’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 166’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 167’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 168’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 169’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 170’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 171’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 172’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 173’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 174’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 250’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 251’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 254’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 256’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 258’, z.d.
‘Oud Archief AEGON. Afd. Documentatie nr. 261’, z.d.
‘Overeenkomst tussen Electrologica en Stichting Mathematisch Centrum, 25 juni 1956’, 1956
Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de Stichting Mathematisch Centrum, 1946–1980, inv.nr. 52.
‘Overzicht van in Nederland per 1 oktober 1961 geplaatste en in bestelling zijnde computers’. Informatie, nr. 17 (december 1961): 16.
‘PACE, PASCAL en STEVIN. Demonstratie voorbeelden ter gelegenheid van de opening van het Rekencentrum’, 1961
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
Philips. Omschakeling naar automatie. Enkele bijdragen over de ontwikkeling naar automatische informatieverwerking. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
———. ‘Philips Data Systems 1959 – 1969’, onbekend.
Pietersma, D. ‘Enkele integratiehulpmiddelen in de administratie’. In Omschakeling naar automatie, 10.0–6. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Poel, W. L. van der. ‘A simple electronic digital computer’. Applied Scientific Research B 2, nr. 5 (1952): 367–400.
———. ‘Curriculum Vitae of Willem Louis van der Poel’, 2003. http://sepc.twi.tudelft.nl/~poel/packages/curricul.44q.
———. ‘De invoerorganisatie van de ZEBRA’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 75–81. Amsterdam: NRG en MC, 1969
29 september 1956.
———. ‘De ontwikkeling van de computer in Nederland.’ Histechnicon 15, nr. 1 (april 1989): 2–9
Samenvatting van de causerie van prof. dr. ir. van der Poel ter gelegenheid van de Nationale Wetenschapsdag in het ITC te Delft op zondag 16 oktober 1988.
———. ‘De PTERA’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine I, 88–94. Amsterdam: NRG en MC, 1969
26 september 1953.
———. ‘De ZEBRAclub. Causerie ter gelegenheid van het afscheid van Prof. dr. A. van der Sluis’. In Symposium ter gelegenheid van de 60-ste verjaardag van A. van der Sluis. Utrecht, 1988.
———. ‘Dead programmes for a magnetic drum automatic computer’. Applied Scientific Research B 3 (1954): 190–98.
———. Een leven met computers. Delft: TUDelft, 1988
afscheidsrede.
———. ‘Floating addresses in an automatic digital computer’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 19–27. Amsterdam: NRG en MC, 1969
29 januari 1955.
———. ‘Het programmeren voor de PTERA’. Centraal Laboratorium PTT, 1952.
———. ‘Logical structure of the ZEBRA’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 48–53. Amsterdam: NRG en MC, 1969
27 februari 1956.
———. ‘Met drieënzestig symbolen’. Nieuw Archief voor Wiskunde, nr. 4 (december 2005): 312–16. http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel06/dec2005/pdf/vanderpoel.pdf.
———. ‘Micro-programming and trickology’. In Digitale Informations wandler, onder redactie van W. Hoffmann, 269–311. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1962.
———. ‘PTERA II. De werking van PTERA’. Het P T T-bedrijf 5, nr. 4 (december 1953): 124–34.
———. ‘PTERA III. Het programmeren voor PTERA’. Het P T T-bedrijf 5, nr. 4 (december 1953): 135–47.
———. ‘Schakelingen van automatische cijfermachines’. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, nr. 15 (1949): 13–22
Overdruk uit Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde pagina’s 243–281.
———. ‘SERA, een gesimuleerde machine’. Mededelingen NRMG 6, nr. 5 (1964): 6–17
Voordracht gehouden op 31 januari 1964. Uit het NRMG archief.
———. ‘Sera, een machine voor studiedoeleinden’. Informatie, nr. 27 (juli 1963): 41–42.
———. Talen en kunsttalen. Delft: Uitgeverij Waltman, 1962
inaugurele rede.
———. ‘The Early History of Computing at PTT’. Delft Progress Report 5 (1980): 174–84.
———. ‘The logical principles of some simple computers’. Phdthesis, Universiteit van Amsterdam, 1956.
———. ‘The simple code for ZEBRA’. Het P T T-bedrijf 9, nr. 2 (augustus 1959): 31–66.
———. ‘Vacantieleergang 1956 “Automatisering” II: De functie en werking van automatische rekenmachines’. De Ingenieur, nr. 40 (Electrotechniek 10) (oktober 1956): 96–100.
———. ‘Verslag van de voordracht door Dr Ir W.L. van der Poel, gehouden op 23 april 1960. Testprograms’. Mededelingen van het Rekenmachinegenootschap 2, nr. 2 (augustus 1960): 3–8.
———. ‘Welke opdrachten zijn essentiëel in een rekenmachine?’ In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine I, 27–33. Amsterdam: NRG en MC, 1969
27 juni 1952.
———. ‘ZEBRA, a simple binary computer’. In Information processing: proceedings of the International conference on information processing, Unesco, Paris 15-20 June 1959, 361–65, 1959.
Poel, W. L. van der, H. H. Clement, en J. Rice. ‘Patent Specification GB802,745: Improvements in or relating to Electrical Digital Computers’. Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Standard Telephones; Cables Limited, 1958. http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=GB802745&F=0
ingediend 23 december 1955, uitgegeven 8 october 1958.
Pronk, C., en W. J. Toetenel, red. Vooruitgang, bit voor bit. Liber Amicorum ac Collegarum bij het afscheid van Prof.dr.ir. W.L. van der Poel 26 oktober 1988. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1988.
Reede, W. A. van. ‘Nadere bespreking van enige details van de Pascal. Besturing en modificatie-geheugen’, 1960
Uit het persoonlijk archief van H. Heijn.
Reenalda, C. ‘Automatie’. Tijdschrift der Nederlandsche Heidemij 68, nr. 5 (1957): 123–28.
———. ‘Automatische informatieverwerking. Enige beschouwingen over opgedane ervaringen’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 31, nr. 3 (1961): 125–27.
———. ‘Loonadministratie met gebruikmaking van elektronische apparatuur’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 27, nr. 9 (1957): 299–304.
Reinoud, H. ‘De huidige stand van zaken met betrekking tot de administratieve automatisering (II)’. Economisch-statistische berichten 45, nr. 2235 (1960): 530–32.
———. ‘De huidige stand van zaken met betrekking tot de administratieve automatisering (III)’. Economisch-statistische berichten 45, nr. 2236 (1960): 555–57.
———. ‘Een Nederlandse industrie van elektronische reken- en administratiemachines?’ Economisch-statistische berichten 42, nr. 2103 (1957): 843–45.
———. ‘Over de produktie en toepassing van elektronische administratiemachines’. Economisch-statistische berichten 41, nr. 2020 (1956): 193–96.
———. ‘Problemen en ervaringen rond de invoering van elektronische administratiemachines (I)’. Economisch-statistische berichten 43, nr. 2116 (1958): 67–70.
———. ‘Problemen en ervaringen rond de invoering van elektronische administratiemachines (II)’. Economisch-statistische berichten 43, nr. 2117 (1958): 91–95.
Reinoud, H., G. J. Hennephof, F. J. E. Hogewind, en J. M. van Oorschot, red. Automatisering en overheid. Computertoepassingen in de Rijksdienst, bij PTT, Spoorwegen en Staatsmijnen. Utrecht, 1966.
‘Reorganisatie’. Contact 17, nr. 1 (februari 1954): 8–9
Personeelsblad Vesta.
‘Reorganisatie’. Contact 18, nr. 2 (april 1955): 5
Personeelsblad Vesta.
‘Reorganisatie’. Contact 18, nr. 6 (december 1955): 5
Personeelsblad Vesta.
Reynst, M. F., en W.Th. Langendam. ‘Berekening van luidsprekermagneten van ferroxdure’. Philips Technisch Tijdschrift, nr. 4/5 (1962): 144–50.
‘RHC Limburg (RHCL) 17.05E: Oranje-Nassau Mijnen: financieel-economische, comptabele en administratieve aangelegenheden’, z.d.
‘RHC Limburg (RHCL) 17.26: Centraal Archief DSM’, z.d.
‘RHC Limburg (RHCL) 17.41 Algemeen Mijnwerkersfonds’, z.d.
‘Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de Stichting Mathematisch Centrum (RAHN, SMC), 1946–1980’, z.d.
‘Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de Stichting Mathematisch Centrum (RAHN, SMC), 1946–1980’, z.d.
Rotmans, J. ‘Rondom de administratieve automatisering’. Informatie, nr. 19 (april 1962): 10–12.
Sanders, Rik. ‘Nora Schram: programmeur van het eerste uur. Debuggen met Dijkstra’. Computable, nr. 1 (januari 2000). http://www.computable.nl/artikel.jsp?archive=1&id=1433095.
Schinkel, A., en A. A. M. Veenhuis. ‘Tien jaren van voorlichting en opleiding’. Informatie 10, nr. 6 (1968): 191–96.
Schmidt, F. J. ‘Der Einsats einer X1-Anlage in einem Lebensversicherungsunternehmen’. Elektronische Datenverarbeitung 2, nr. 6 (1961): 235–44.
Scholten, C. S. ‘Computers ontwerpen, toen’. In Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarloozen, onder redactie van G. Alberts, F. van der Blij, en J. Nuis, 240–50. Amsterdam: CWI; CWI, 1987.
———. ‘Een of meer adrescodes in rekenmachines?’ In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine I, 41–51. Amsterdam: NRG en MC, 1969
20 december 1952.
———. ‘Enkele opmerkingen over tellers’. Mededelingen NRMG 2, nr. 1 (1960): 9–15
Voordracht gehouden op 12 februari 1960. Uit het NRMG archief.
———. ‘Zelf-controlerende codes’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1952.
———. ‘Zelf-controlerende codes’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine II, 38–44. Amsterdam: NRG en MC, 1969
26 november 1955.
Schroeff, H. J. ‘Bij ons tweede lustrum, ’n terugblik en een afscheid’. Informatie 10, nr. 6 (1968): 183–87.
Schroeff, H. J. van der. Informatie, nr. 6 (april 1960): 1.
Schuff, H. K. ‘Die programmgesteuerte Rechenanlage X 1’. Elektronische Datenverarbeitung 1, nr. 1 (1959): 23–31.
Schuilenga, J. H. ‘Het Dr. Neher Laboratorium’. Studieblad PTT, nr. 7 (juli 1959): 206–13.
Schurer, F. ‘Het rekencentrum’. In Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven, 1956–1991, onder redactie van M. Bakker en G. van Hoof, 91–103. Eindhoven, 1991.
Sla, D. ‘Toepassing van een IBM 650/RAMAC bij Philips Nederland’. In Omschakeling naar automatie, 8.0–5. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Slob, Arie. ‘Geschiedenis voor Carel Scholten’. In C.S. Scholten dedicata: van oude machines en nieuwe rekenwijzen, onder redactie van W. H. J. Feijen en A. J. M. van Gasteren, 175–83. Schoonhoven: Academic Service, 1991.
Smillie, Keith. ‘Stantec Zebra’, 2002. http://www.cs.ualberta.ca/~smillie/ComputerAndMe/Part17.html.
Smit, J. ‘I. Inleiding’. De Ingenieur, nr. Algemeen 7 (1965): 91
Artikel in de serie ‘De computer in het arbeidsveld van de ingenieur’.
SSAA. Bezettingsgraad ponskaarten- en rekencentra. Amsterdam: SSAA, 1963.
———. ‘Toepassingsonderzoek no. 1: Nederlandsche Heidemaatschappij’. Amsterdam: SSAA, 1959.
Stam, Piet. ‘Op het grensvlak van wetenschap en techniek’. In C.S. Scholten dedicata: van oude machines en nieuwe rekenwijzen, onder redactie van W. H. J. Feijen en A. J. M. van Gasteren, 211–16. Schoonhoven: Academic Service, 1991.
Standard Telephones & Cables Limited, (STC). ‘Stantec ZEBRA’, 1961. http://archive.computerhistory.org/resources/text/Standard/Stantec.Zebra.1961.102646082.pdf
brochure.
———. ‘Stantec Zebra Electonic Digital Computer’, 1957. http://archive.computerhistory.org/resources/text/Standard/Standard.StantecZebra.1957.102646083.pdf
brochure.
———. ‘Stantec Zebra Electronic Digital Computer’, 1958. http://archive.computerhistory.org/resources/text/Standard/Stantec.Zebra.1958.102646085.pdf
leaflet.
———. ‘Stantec ZEBRA Electronic Digital Computer’, 1959. http://archive.computerhistory.org/resources/text/Standard/Standard.StantecZebraSpec.1959.102646084.pdf
leaflet.
Stel, J. A. ‘De opbouw van productenspecificaties in ponskaarten’. In Omschakeling naar automatie, 7.0–12. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
‘Sterke cijfers: een Nationale traditie’. Het Natinoale kompas 33, nr. 1 (1960): 2–3
Personeelsblad Nationale Levensverzekering-Bank.
Stuijvenberg, J. H. van. De Nederlandsche Economische Hoogeschool, 1913-1963: van handelshoogeschool naar hogeschool voor maatschappijwetenschappen. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1963.
Swaab, S. ‘De stand van de automatisering van de administratie in Nederland’. Economisch-statistische berichten 42, nr. 2103 (1957): 834–37.
Terlunen, E. ‘De invloed van de automatie op de administratieve personeelssterkte’. In Omschakeling naar automatie, 4.0–4. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
‘Tijdens interne bijeenkomst. Ir. F.J. Philips opende Rekencentrum’. Philips Koerier, nr. 1 april (1961): 13.
Troye, N. C. de. ‘Classification and minimization of switching functions’. Philips Research Reports, 1959, 151-193 + 150-192.
———. ‘Herinneringen aan het Mathematisch Centrum’. In C.S. Scholten dedicata: van oude machines en nieuwe rekenwijzen, onder redactie van W. H. J. Feijen en A. J. M. van Gasteren, 217–28. Schoonhoven: Academic Service, 1991.
Troye, NC de. From ARRA to Apple. Eindhoven: Philips International Institute, 1987. http://library.tue.nl/csp/dare/LinkToRepository.csp?recordnumber=476005
afscheidsrede.
Uitert, C. van. ‘Adminsitratieve automatisering’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 30, nr. 11 (1960): 625–28.
———. ‘De automatisering der verwerking van bestuurlijke informatie bij het NS-concern’. In Automatisering en overheid. Computertoepassingen in de Rijksdienst, bij PTT, Spoorwegen en Staatsmijnen, onder redactie van H. Reinoud, G. J. Hennephof, F. J. E. Hogewind, en J. M. van Oorschot, 224–53. Utrecht, 1966.
———. ‘Een geval van automatisering in de praktijk’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 33, nr. 6 (1963): 298–303.
‘Univac solid-state computor in Nederland’. Contact 23, nr. 2 (april 1960): 3
Personeelsblad Vesta.
Unk, J. M. ‘Vacantieleergang 1956 “Automatisering” I: Inleiding’. De Ingenieur, nr. 40 (Electrotechniek 10) (oktober 1956): 91–96.
———. ‘Vacantieleergang 1956 “Automatisering” IX: Electrische besturing van machines’. De Ingenieur, nr. 5 (Electrotechniek 2) (februari 1957): 15–18.
‘Van half negen tot half vijf ... in het nieuwe gebouw’. Het kompas 22 (oktober 1949): 34–40
Personeelsblad Nationale Levensverzekering-Bank.
‘Van mensen en machines’. Het kompas, april 1941, 8–11
Personeelsblad Nationale Levensverzekering-Bank.
‘Van PTERA naar ZEBRA’. PTT-bedrijfsbanden, nr. 9 (september 1959): 268–69.
Vasmel-Kaarsemaker, L. ‘Programmering voor de ARMAC, 4; Interpretatief programma voor het werken met 6-voudige lengte getallen’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1957. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9259A.pdf.
Vastrick, J. C. ‘Opleiding en training voor ponskaaren- en automatie-apparatuur’. In Omschakeling naar automatie, 15.0–3. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Veen, R. van der. ‘Een schildpad als rekentuig. De Testudo, voorloper van de huidige p.c.’ Delft Integraal, nr. 1 (2005): 32–34. http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=339fb018-21db-4bcc-a5fe-a105ce2c8c14&lang=nl&binary=/doc/DI051-32-34.pdf.
Veenendaal, W. ‘De netto-loonberekening’. In Omschakeling naar automatie, 11.0–13. Eindhoven: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 1960.
Veldhuis, W., en J. van Zanden. ‘De automatisering der informatieverwerking’. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie 32, nr. 12 (1962): 713–16.
Verhagen, C. J. D. M. Rekenmachines in Delft. Delft: Technische Hogeschool te Delft; Commissie Rekenmachines, 1960.
Verkruissen, A. F. ‘De organisatie van bandgeheugens van PASCAL en STEVIN’. Mededelingen NRMG 4, nr. 2 (1962): 4–8
Voordracht gehouden op 9 maart 1962. Uit het NRMG archief.
‘Verslag van het staatsbedrijf der Posterijen, telegrafie en telefonie over het jaar 1948’. ’s-Gravenhage: Hoofdbestuur der Postrerijen, telegrafie en telefonie, 1950.
‘Verslag van het staatsbedrijf der Posterijen, telegrafie en telefonie over het jaar 1950’. ’s-Gravenhage: Hoofdbestuur der Postrerijen, telegrafie en telefonie, 1951.
‘Verslag van het staatsbedrijf der Posterijen, telegrafie en telefonie over het jaar 1951’. ’s-Gravenhage: Hoofdbestuur der Postrerijen, telegrafie en telefonie, 1952.
Verster, N. F., en H. L. Hagedoorn. ‘Onderzoek van het magneetveld van een isochroon cyclotron’. Philips Technisch Tijdschrift, nr. 4/5 (1962): 106–20.
‘Vijf jaar Nederlands Rekenmachine Genootschap’. Informatie, nr. 33 (april 1964): 7–8.
‘Vorming van een programmeurskring’. Informatie, nr. 19 (april 1962): 4.
W., E. ‘De transistor’. De Ingenieur, nr. 45 (Electrotechniek 13) (1949): 135–36.
Walther, G. L. ‘Digitale registratie op magnetische geheugentrommels’. Mededelingen NRMG 4, nr. 1 (1962): 6–8
Voordracht gehouden op 16 februari 1962. Uit het NRMG archief.
Weber, C. ‘Het berekenen van potentiaalvelden en elektronenbanen met behulp van een elektronische rekenmachine’. Philips Technisch Tijdschrift, nr. 4/5 (1962): 130–43.
Weg, H. van der. ‘De ontwikkeling van enige computertechnieken gedurende de laatste decade’. In NRMG 1959-1964: voordrachten gehouden op 03.04.1964, 35–54. Amsterdam: NRMG, 1964
uitgave t.g.v. het eerste lustrum van het Nederlands Rekenmachine Genootschap.
‘Welkom!’ Contact 23, nr. 3 (juni 1960): 8
Personeelsblad Vesta.
Wijngaarden, A. van. ‘Algemeen overzicht van moderne rekenmachines’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1948.
———. ‘Algemeen overzicht van moderne rekenmachines’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1949. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9289A.pdf.
———. ‘ARRA, FERTA, ARMAC, AERA. Verslag van machines met het oog op Curatorenvergadering van 15 april 1955’, 1955
Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de Stichting Mathematisch Centrum, 1946–1980, inv.nr. 91.
———. ‘Automatisering in de wetenschap’. Economisch-statistische berichten 42, nr. 2103 (1957): 832–33.
———. ‘Het gebruik van automatische rekenmachines’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1953.
———. ‘LOGLAN’. Mededelingen NRMG 5, nr. 6 (1963): 4–14
Voordracht gehouden op 22 april 1963. Uit het NRMG archief.
———. ‘Pentomino’. Mededelingen NRMG 1, nr. 2 (1959): 2–7
Voordracht gehouden op de 1e Algemene Vergadering NRMG op 30 mei 1959. Uit het NRMG archief.
———. ‘Principes der electronische rekenmachines’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1948.
———. ‘Principes der electronische rekenmachines. Cursus februari 1948’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1948.
———. ‘Programmeren voor de ARRA’. Amsterdam: Mathematisch Centrum, 1951. http://repos.project.cwi.nl:8888/cwi_repository/docs/I/09/9282A.pdf.
———. ‘Rekenen in Nederland’. In NRMG 1959-1964: voordrachten gehouden op 03.04.1964, 5–23. Amsterdam: NRMG, 1964
uitgave t.g.v. het eerste lustrum van het Nederlands Rekenmachine Genootschap.
———. ‘Rekenmethodes voor automatische rekenmachines’. In Nederlands rekenmachine genootschap 1959 – 1969. Colloquium Moderne Rekenmachine I, 73–80. Amsterdam: NRG en MC, 1969
30 mei 1953.
Wijngaarden, A. van, A. B. Frielink, H. van de Weg, en E. W. Dijkstra. NRMG 1959-1964: voordrachten gehouden op 03.04.1964. Amsterdam: NRMG, 1964
uitgave t.g.v. het eerste lustrum van het Nederlands Rekenmachine Genootschap.
Wilkes, M. V., en J. B. Stringer. ‘Micro-programming and the design of the control circuits in an electronic digital computer’. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 49 (1953): 230–38.
Wilkes, M. V., D. J. Wheeler, en S. Gill. The preparation of programs for an electronic digital computer. With special reference to the EDSAC and the use of a library of subroutines. Addison-Wesley Press, 1951.
Wilson, J. F. Ferranti: A History Building a Family Business 1882 – 1975. Paperback editie 2003; eerste druk 2000. Lancaster: Carnegie Publishing Ltd., 2003.
Wit, D. de. ‘De automatisering van de postcheque- en girodienst’. In Historie van de automatisering in Nederland. Inventaiserende studie als aanzet tot een landelijk historisch documentatiecentrum, onder redactie van J. M. van Oorschot, 20–34. NGI, 1988.
———. ‘Facetten van een automatiseringsbeleid: De Postcheque- en Girodienst’. In Jaarboek van de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 6:234–56. Utrecht: Stichting voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek; Fischer, 1989.
———. ‘The Construction of the Dutch Computer Industry: The Organisational Shaping of Technology’. Business History 39, nr. 3 (1997): 81–104.
———. ‘The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and organization, 1950–1985’. Phdthesis, Erasmus Universiteit Rotterdam; Verloren, 1994.
———. ‘Wat niet te verzekeren valt: Electrologica als casus uit de opbouw van een Nederlandse computerindustrie (1956–1967)’. In Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 9:261–91. Amsterdam: NEHA; NEHA, 1992.
Wolbers, D. H. ‘De tijd van PTERA en ZEBRA’. In Vooruitgang, bit voor bit, onder redactie van C. Pronk en W. J. Toetenel, 63–64. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1988.
———. ‘Het Nederlands Rekenmachine Genootschap’. Informatie 10, nr. 6 (1968): 260–61.
X1 elektronische rekenmachine. Overdruk uit De Kantoormachinegids november 1958, 1958
Rijksarchief in Noord-Holland, Archief van de Stichting Mathematisch Centrum, 1946–1980, inv.nr. 51.
‘Zoeklicht op de ponskaartenafdeling’. De schakel, nr. 104 (juli 1956): 9–12
Personeelsblad De Nederlanden van 1845.
Zonneveld, J. A. ‘Rekenen in de vijftiger jaren’. In C.S. Scholten dedicata: van oude machines en nieuwe rekenwijzen, onder redactie van W. H. J. Feijen en A. J. M. van Gasteren, 239–47. Schoonhoven: Academic Service, 1991.
Zweers, Onno, Erno Eskens, en Lidy Zweers-de Ronde. ‘MIRACLE - Mokums Industrial Research Automatic Calculator for Laboratory and Engineering’, jaar onbekend. http://www.xs4all.nl/~onnoz/miracle/
Website.