Lessenserie Snelheden

Bij DOEN (onderdeel van WSNS te Vught)

Over deze lessenserie

Onderwerp: snelheden

Het antwoord op deze vragen heeft steeds te maken met snelheid: de snelheid waarop het menselijk lichaam afkoelt in een erg koude omgeving en de snelheid waarmee het waterniveau in een fles stijgt.

Wat is snelheid?

Maar wat is dat eigenlijk, snelheid? Leerlingen associëren snelheid voornamelijk met bewegingssnelheid. Doordat elke leerling dagelijks beweegt, fietst of aan het verkeer deelneemt, hebben leerlingen een goed intuïtief begrip van bewegingssnelheid ontwikkeld. Kijken we echter naar de wereld om ons heen, dan zien we dat snelheid samenhangt met allerlei soorten verandering. Zo kunnen we, bijvoorbeeld, de lengtegroei van tuinkers beschrijven met behulp van een groeisnelheid.

Voor leerlingen is het niet vanzelfsprekend om in dit soort situaties over snelheden te praten. Tegelijkertijd komen ze steeds vaker in aanraking met de veranderende wereld om hen heen via grafieken, websites en applicaties op smart-phone en tablet. Daarom is het belangrijk dat basisschoolleerlingen zich verdiepen in het concept snelheid in verschillende situaties.

Ontwikkeling en onderzoek

Aan de ESoE, de lerarenopleiding van de TU/e, zijn we bezig met een onderzoek om beter te begrijpen hoe we het onderwerp snelheden kunnen onderwijzen in de bovenbouw van de basisschool. Onze onderzoeksmethode bestaat uit het ontwikkelen en uittesten van uitdagend en innovatief lesmateriaal. In dit lesmateriaal maken de leerlingen gebruik van computersimulaties en lezen en tekenen ze grafieken. De leerlingen gaan ook zelf meten aan veranderlijke fenomenen met behulp van de computer.

We hebben dit lesmateriaal eerder uitgetest op drie verschillende scholen en steeds het lesmateriaal verbeterd aan de hand van wat wij als onderzoekers hebben geleerd. We begrijpen daarom steeds beter hoe we snelheden kunnen onderwijzen in groep 7 en 8.

Onderzoeksgroep

Meer informatie

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met Huub de Beer (Huub@heerdebeer.org).