Vullen van glazen en flessen

Les 4: Snelheid in de grafiek

Klassikaal 1

De stijgsnelheid van een cocktail glas

De stijgsnelheid meten met met behulp van een longdrink glas

stijging van het water (cm) cm cm/ml
volume dat die stijging veroorzaakt (ml) ml

Activiteit 1

De stijgsnelheid in een wijnglas

Meet de stijgsnelheid in het wijnglas

Hieronder zie je een wijnglas. Waar stijgt het water het snelst? En waar het langzaamst? Bepaal de stijgsnelheid.

stijging van het water (cm) cm cm/ml
volume dat die stijging veroorzaakt (ml) ml

Klik de knop om naar de volgende opgave te gaan.

Activiteit 2

De stijgsnelheid in een rondbodemkolf

Meet de stijgsnelheid in de rondbodemkolf

Hieronder zie je een zogenaamde rondbodemkolf die in de scheikunde wordt gebruikt om vloeistoffen gelijkmatig te verwarmen. Waar denk je dat het water het snelst stijgt? En waar het langzaamst? Bepaal weer de stijgsnelheid.

stijging van het water (cm) cm cm/ml
volume dat die stijging veroorzaakt (ml) ml

Klik de knop om de grafiek van het vullen van de rondbodemkolf te tekenen.

Teken de grafiek van de rondbodemkolf

Schets hieronder de grafiek van het vullen van de rondbodemkolf. Let op, je kunt de rondbodemkolf nu niet vullen. Schets dus de vorm van de grafiek.

Klik de knop om je grafiek te controleren.

Controleer de grafiek van de rondbodemkolf

Vul de rondbodemkolf om de computer de grafiek te laten tekenen.

Klopt de vorm van jouw schets met de grafiek die de computer tekent?

Leg uit waarom de grafiek er zo uit ziet.

We gaan nu klassikaal verder.

Klassikaal 2

De stijgsnelheid meten in de grafiek

De stijgsnelheid van de rondbodemkolf

stijging van het water (cm) cm cm/ml
volume dat die stijging veroorzaakt (ml) ml

De stijgsnelheid van de rondbodemkolf meten met behulp van de grafiek

stijging van het water (cm) cm cm/ml
volume dat die stijging veroorzaakt (ml) ml

Klassikaal 3

De snelheid van een speelgoedauto

Waar rijdt de speelgoedauto het snelst?

afgelegde weg (m) m m/sec
de tijd om die weg af te leggen (sec) sec

Activiteit 3

Hoe snel rijdt de auto op racebaan Klaverblad?

Waar rijdt de speelgoedauto het snelst en het langzaamst?

Hieronder zie je racebaan "Klaver". Waar gaat de auto het langzaamst? En waar het snelst? Bepaal de snelheid.

afgelegde weg (m) m m/sec
de tijd om die weg af te leggen (sec) sec

De snelheid van de auto is:

Klik de knop om je antwoorden te controleren.

Controleer je antwoorden

Antwoorden

Vraag: wat geeft de steilheid van de grafiek aan? Maak onderstaande zinnen af:

Klik de knop om naar de volgende opgave te gaan.

Activiteit 4

Hoe snel rijdt de auto op racebaan CN?

Waar rijdt de speelgoedauto het snelst en het langzaamst?

Hieronder zie je een racebaan met wat meer bochten. Laat de auto rijden en bekijk de grafiek.

afgelegde weg (m) m m/sec
de tijd om die weg af te leggen (sec) sec

Wat gebeurt er rond 3,2 seconden? Zou de grafiek naar beneden kunnen gaan?

Klik de knop om verder te gaan.

Controleer je antwoorden

Vertel hieronder in een verhaaltje hoe de auto over de baan rijdt aan de hand van de grafiek. Gebruik daarbij de woorden: "remmen", "gas geven", "bocht" en "eindstreep" en "steiler", "minder steil", "kromme lijn" en "rechte lijn"

We gaan nu klassikaal verder.

Klassikaal 4

De temperatuur in de maand mei

De temperatuur van 26 mei tot en met 28 mei)

Bron: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

temperatuur (°C) °C °C/uur
uren (uur) uur