Vullen van glazen en flessen

Les 2: De stijgsnelheid in een longdrink glas

Activiteit 1

Hoeveel sneller stijgt het water in het smalle glas?

Vergelijk twee longdrink glazen

Hieronder zie je twee longdrink glazen. In welk glas stijgt het water het snelst? En hoeveel sneller stijgt het water dan?

Je kunt bovenstaande glazen tegelijkertijd vullen en leegmaken met de knoppen hierboven. Probeer maar uit. Het vullen loopt niet altijd gelijk: de kraan opendraaien kost tijd.

Hoe kun je de stijgsnelheid van het water in een longdrink glas bepalen?

Klik de knop om in de volgende opgave de stijgsnelheid van het water in een longdrink glas te bepalen.

Activiteit 2

Hoe snel stijgt het water in het longdrink glas?

Meet de de waterhoogte

We beginnen met het meten van de waterhoogte op verschillende tijdstippen. Klik de -knop om de tijd weer te geven. Vul het glas en meet de waterhoogte; vul de meettabel onder het glas in.

Meettabel

waterhoogte (cm)
seconden (sec)

Heb je de tabel ingevuld? Klik de knop om naar de volgende opgave te gaan.

Teken de grafiek

Nadat je de meettabel hebt gemaakt, kun je de grafiek tekenen van het vullen in het glas. Op de horizontale as zie je de tijd staan en op de verticale as de waterhoogte. In een grafiek geven we in één plaatje aan hoe het glas zich vult.

Wat doen alle knopjes boven de grafiek? Probeer maar uit.

Heb je de grafiek af? Klik de knop om de grafiek te controleren.

Controleer de grafiek

Klopt jouw grafiek?

Klik de knop , je kunt dan de stijgsnelheid berekenen.

Bereken de stijgsnelheid

Bereken de stijgsnelheid: hoe snel stijgt het water per seconde?

Klik de knop om naar de volgende opgave te gaan.

Activiteit 3

Problematische stijgsnelheid?

Vergelijk twee dezelfde longdrink glazen

Hieronder zie je twee precies dezelfde longdrink glazen. Vul de glazen. Wat valt je op?

Kun je een maat voor de stijgsnelheid bedenken die alleen afhangt van het glas en niet van de kraan?

Klik de knop om naar de volgende opgave te gaan.

Activiteit 4

Stijgsnelheid longdrinkglas in cm/ml

Bepaal de stijgsnelheid in cm/ml

Hieronder zie je weer het welbekende longdrink glas. Bepaal de stijgsnelheid in cm/ml. Je kunt een maattabel maken en grafiek tekenen.

Meettabel

waterhoogte (cm)
volume (ml)

Vul hieronder de door jou berekende stijgsnelheid in:

De stijgsnelheid is cm/ml

Klik de knop om de snelheid te controleren.

Controleer de stijgsnelheid met behulp van de computergrafiek

De stijgsnelheid van het water in dit glas is cm/ml. Klopt de door jou bepaalde stijgsnelheid?

Klik de knop om in de volgende opgave te gaan.

Activiteit 5

Stijgsnelheid in een breed glas

Bepaal de stijgsnelheid in cm/ml

Vergelijk de bak hieronder met het longdrink glas uit de vorige opgave. Is de stijgsnelheid in deze bak groter of kleiner dan de stijgsnelheid van het longdrink glas?

Bepaal de stijgsnelheid.

Meettabel

waterhoogte (cm)
volume (ml)

Vul hieronder de door jou berekende stijgsnelheid in:

De stijgsnelheid is cm/ml

Klik de knop om de snelheid te controleren.

Controleer de stijgsnelheid met behulp van de computergrafiek

De stijgsnelheid van het water in dit glas is cm/ml. Klopt de door jou bepaalde stijgsnelheid?

Klik de knop om naar de volgende opgave te gaan.

Activiteit 6

Stijgsnelheid in de grafiek

Bepaal de stijgsnelheid in cm/ml

Hieronder zie je een vreemd glas. Hoe ziet de grafiek er uit? Teken de grafiek en bepaal de stijgsnelheid.

Meettabel

waterhoogte (cm)
volume (ml)

De stijgsnelheid is cm/ml

Klik de knop om de grafiek en snelheid te controleren.

Controleer de grafiek en stijgsnelheid met behulp van de computergrafiek

De stijgsnelheid van het water in dit glas is 0.0125 cm/ml in het brede deel en 0.0725 cm/ml in het smalle deel. Klopt de door jou bepaalde stijgsnelheid? Klopt jouw grafiek?

Klik de knop om in de volgende opgave te gaan.

Activiteit 7 (extra)

Ontwerp een glas

Ontwerp een glas met een stijgsnelheid van 0.0378 cm/ml

Hieronder zie je een klein longdrink glas. Je kunt het glas aanpassen. Probeer maar uit.

Ontwerp een glas dat een stijgsnelheid heeft van 0.0378 cm/ml

Voor de leerlingen die het glas precies willen ontwerpen, kunnen de breedte van het glas berekenen met behulp van de formule voor de inhoud van een cilinder: inhoud = (oppervlakte bodem) × hoogte. De oppervlakte van een cirkel is: oppervlakte = π × straal × straal.

Klik de knop om het glas te vullen en jouw ontwerp te controleren.

Vul het glas; wat is de stijgsnelheid?

De stijgsnelheid van jouw glas is .